TURASAN là gì?

30/07/2019 09:37

Trả lời bạn đọc:

Turasan là sản phẩm của Công ty cổ phần Y Tâm Việt, phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược Tuệ Sinh. Sản phẩm là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm KH & CN Việt  Nam.

Thong ke
Đặt câu hỏi
Gửi câu hỏi