Liệu trình dùng bao lâu??

30/07/2019 10:39

Trả lời bạn đọc:

Một liệu trình là 9 lọ, dùng liên tục trong 3 tháng.

Thong ke
Đặt câu hỏi
Gửi câu hỏi