Số 120 Nguyễn Hoàng Tôn

p. Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

 
Thong ke