Lan tỏa những phương pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe chủ động và toàn diện tới cộng đồng.

Tuệ sinh là doanh nghiệp hoạt động chuẩn theo mô hình doanh nghiệp Trí Tuệ, xây dựng bởi những con người có Trí Tuệ, luôn tuân thủ LUẬT PHÁP, không trái với LUẬT LƯƠNG TÂM, LUẬT NHÂN QUẢ, và thuận theo QUY LUẬT TỰ NHIÊN.

Tuệ sinh trở thành tập đoàn chăm sóc sức khỏe toàn diện, hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.

Là nơi hội tụ những tinh hoa của y học cổ truyền và y học hiện đại để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người từ GỐC

Hội đồng quản trị

Nguyễn Văn Nghiêm

Vũ Việt Dũng

Phan Thị Na

Nguyễn Xuân Hiếu

Nguyễn Văn Phong

Thành viên sáng lập

Nguyễn Văn Nghiêm

Nguyễn Xuân Hiếu

Vũ Việt Dũng

Phan Thị Na

Y Tâm Việt

Ban cố vấn

Vũ Việt Dũng

Cố vấn chiến lược

Ban điều hành

NGUYỄN VĂN NGHIÊM

Giám đốc điều hành

Nguyễn Xuân Hiếu

Giám đốc truyền thông & thương hiệu

Nguyễn Văn Nghiêm

Giám đốc kinh doanh

Lê Đình Thao

Giám đốc chuyên môn và sản phẩm

Nguyễn Thị Phương

Phụ trách chuyên môn và sản phẩm

Nguyễn Văn Phong

Phụ trách chuyên môn và sản phẩm

Phan Thị Na

Trưởng phòng HCNS và Tổng hợp

Thong ke