Có dùng được song song với các loại thuốc khác hay không?

30/07/2019 10:49

Trả lời bạn đọc:

Không nên dùng song song với thuốc điều trị cùng một bệnh đó.
Nếu trong quá trình điều trị nhiều bệnh khác nhau thì có thể dùng song song, tuy nhiên cần cách nhau ít nhất 30 phút.

Thong ke
Đặt câu hỏi
Gửi câu hỏi